O Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Projekt Erasmus+-KA2

Sports and healthy food for inclusion – Šport in zdrava prehrana za integracijo

(SPORTS – FOOD)

V sklopu projekta bo naša šola, v času od 21. 1. 2018 in 27. 1. 2018, gostila prvo srečanje aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. V Izoli se nam bodo pridružili dijaki in učitelji partnerskih šol iz Italije – Istituto di istruzione superiore Galileo Galilei iz Jesija, Nizozemske – Elde College iz Schijndel in iz Španije – IES David Bujan iz Cambre.

Več na strani projekta.

Namen vključenosti v projekt Slovenska mreža zdravih šol

V projekt se vključujemo, ker želimo doseči izboljšanje zdravja dijakov, učiteljev in staršev. Želimo si boljšega sodelovanja med dijaki, učitelji in starši, kar bo olajšalo delovni vsakdan. V naš vsakdan bomo vključili več znanja s področja vsebin zdravja, promocijo zdravja v šolskem okolju, aktivnih metod in oblik dela, aktivno bomo vključevali dijake v načrtovanje in delo šole, bolje sodelovali s starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno službo in drugimi iniciativami … S sodelovanjem v projektu pričakujemo bolj kakovostno, učinkovito in zadovoljno delo učiteljev, boljše medsebojne odnose, boljše učne rezultate. Letošnja rdeča nit je zdrava prehrana, gibanje in duševno zdravje.

Slovenska mreža zdravih šol deluje od leta 1993. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Slovenija je bila med prvimi državami, ki so pristopile k Evropski mreži zdravih šol oz. šol, ki promovirajo zdravje (ENHPS).

Na šoli projekt vodi šolski tim, ki vključuje predstavnike vodstva, učiteljev, dijakov, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe.

Koordinatorici projekta: Cecilija Žižek Đerić, Nataša Valenčič Pogačnik.