USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola priključila razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki jo je razpisal Zavod RS za šolstvo. V okviru projekta smo se članice razvojnega tima (Teja Černe Nabernik, Manuela Kuzmin Delgiusto, Ester Ličen Paladin, Miranda Majcan Rajković, Ana Radovčič, Mateja Šegec)  v šolskem letu 2021/2022 udeležile usposabljanj Zavoda RS za šolstvo z namenom uvajanja formativnega spremljanja v  pedagoško prakso.

Šolsko leto 2021/22

Srečevale smo se tudi na rednih internih mesečnih srečanjih, kjer smo spoznavale elemente formativnega spremljanja in si izmenjavale izkušnje.  Kot prednostno nalogo smo v akcijski načrt vključile postopno uvajanje elementov formativnega spremljanja v pouk s ciljem, da bi se dijaki aktivneje vključevali v načrtovanje učnega procesa. Strokovne delavke smo načrtovale tri področja za doseganje zastavljenih ciljev: izobraževanje učiteljev v okviru srečanj Zavoda za šolstvo in internih delovnih srečanj,  medsebojne hospitacije učiteljev vključenih v projekt in izvedba učnih ur po načelih formativnega spremljanja.  Maja 2022 smo na srečanju  sodelujočih šol in predstavnikov ZRSŠ predstavile naše delo.

V računalniški predstavitvi so prikazani »utrinki«  našega dela v šolskem letu 2021/2022.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)