Erasmus+(ACQ-KNOW-MOB)

  • Projekt ERASMUS+ – Ključni ukrep 1 – Mobilnost dijakov in osebja v PIU – Z mobilnostjo do vrhunskega znanja/ Acquiring first-class knowledge through mobility (ACQ-KNOW-MOB)

V času trajanja projekta (obdobje 2017-2019) so predvidene mobilnosti 15 dijakov: Glavni cilji projekta so tako:

  • izvedba praktičnega usposabljanja z delom dijakov,
  • izboljšanje ključnih strokovnih in praktičnih kompetenc ter jezikovnih kompetenc,
  • razvoj partnerstva med šolo in delodajalci na nacionalni ravni za dolgoročno kakovostno sodelovanje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom,
  • pridobiti informacije o dobrih praksah na evropskem trgu dela pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom,
  • prenos dobrih praks na mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom – izobraževanje mentorjev,
  • prispevati k promociji in povečevanju mobilnosti,
  • prispevati učinkovitejšemu in enovitejšemu vrednotenju učnih dosežkov, pridobljenih v času mobilnosti z uporabo nacionalnih in –evropskih orodij ter dokumentov v predlaganem projektu,
  • promocija šole.

Koordinator projekta: Sonja Bačar.

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)